第39課〜第43課の復習問題

I・( )に入る最も適切なものを選びなさい。 問1 Mỗi ngày, cậu ấy đều mang máy tính (  ) đến văn phòng làm việc. A. để bàn  B. mang vác  C. bỏ túi  D. xách tay 問2 Hãy ôn tập lại kiến thức đã học (  ) làm bài tập luyện tập.

続きを読む

第35課~第38課の復習問題

(      )に入る最も適切なものを選びなさい。 問1 Vấn đề môi trường đã trở thành vấn đề(   ).     A. tổ chức B. toàn cầu C. cá nhân D. ý tưởng 問2 Hôm qua, công ty tôi đã tổ chức (      ) giới thiệu sản phẩm mới.   A. xây

続きを読む

<回答>第31課~第34課の復習問題

I. (      )に入る最も適切なものを選びなさい。 (1)Bánh mì là món ăn (     ) được rất nhiều người ưa chuộng. A. ẩm thực      B. đường phố     C. trong nhà     D. ngoài trời   (2)Trong lớp, bạn (     ) cũng có thể n

続きを読む

第31課~第34課の復習問題

I. (      )に入る最も適切なものを選びなさい。 (1)Bánh mì là món ăn (     ) được rất nhiều người ưa chuộng. A. ẩm thực     B. đường phố     C. trong nhà     D. ngoài trời   (2)Trong lớp, bạn (     ) cũng có thể nó

続きを読む

第28課~第30課の復習問題

I.  (    )に入る最も適切なものを選びなさい。 (1)Tuy giàu nhưng ông ấy rất (     ). A. nhanh nhẹn         B. khỏe mạnh         C. hào phóng         D. keo kiệt (2)Nam vừa là bạn cùng lớp vừa là (     ). A. thông minh 

続きを読む

<回答>第28課~第30課の復習問題

I.  (    )に入る最も適切なものを選びなさい。 (1)Tuy giàu nhưng ông ấy rất (     ). A. nhanh nhẹn         B. khỏe mạnh         C. hào phóng        D. keo kiệt (2)Nam vừa là bạn cùng lớp vừa là (     ). A. thông minh   

続きを読む

<回答>第25課~第27課の復習問題

I. (      )に入る最も適切なものを選びなさい。 (1)Anh ấy nói anh ấy sẽ (   ) tiền để mua nhà.      A. thông báo      B. tham gia              C. tìm thấy           D.  tiết kiệm (2)Vì hôm qua tôi thức khuya nên tôi hơi

続きを読む

第25課~第27課の復習問題

I. (      )に入る最も適切なものを選びなさい。 (1)Anh ấy nói anh ấy sẽ (   ) tiền để mua nhà.      A. thông báo      B. tham gia              C. tìm thấy       D. tiết kiệm (2)Vì hôm qua tôi thức khuya nên tôi hơi (  

続きを読む

<回答>第21課~第24課の復習問題

I. (    )に入る最も適切なものを選びなさい。 (1)Em ấy đã (   ) tôi đến tiệc tân gia. A. tham dự        B. tham gia        C.  mời          D. nhớ (2)Con gái tôi biết (   ) đánh răng. A. cầm                B. mang     

続きを読む

第21課~第24課の復習問題

I. (    )に入る最も適切なものを選びなさい。 (1)Em ấy đã (   ) tôi đến tiệc tân gia. A. tham dự        B. tham gia         C. mời         D. nhớ (2)Con gái tôi biết (   ) đánh răng. A. cầm                B. mang       

続きを読む