<回答>第31課~第34課の復習問題

I. (      )に入る最も適切なものを選びなさい。

(1)Bánh mì là món ăn (     ) được rất nhiều người ưa chuộng.

A. ẩm thực      B. đường phố     C. trong nhà     D. ngoài trời

 

(2)Trong lớp, bạn (     ) cũng có thể nói được ít nhất 2 ngoại ngữ.

A. ai      B. gì      C. nào     D. cùng lớp

 

(3)Chúng ta không nên nghe điện thoại (     ) lái xe.

A. ngay khi       B. sau khi       C. trước khi      D. trong khi 

 

(4)Mặc dù không thích uống bia nhưng tôi (     ) uống vài ly với sếp.

A. không thể    D. không thể không       C. không phải     D. không có thể

 

(5)Khách hàng       : Phiền chị dẫn tôi đến phòng bác sĩ Minh.
    Nhân viên lễ tân : Vâng, (     ) chị đi theo tôi.

A. hãy       B. làm ơn      C. vui lòng      D. mời 

 

II. 最も正しい使い方を選びなさい。

(6)cân nhắc (意味:考慮する、慎重に検討する)

A. Anh ấy chẳng bao giờ nghe theo ai. Anh ấy thật cân nhắc.
B. Vì cân nhắc cho buổi biểu diễn ngày mai nên chị ấy không ngủ được.
C. Để cân nhắc, chị ấy không ăn tinh bột.
D. Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định. 

(7)tập trung(意味:集中する、集合する)

A. Ở Nhật thường xuyên tập trung động đất.
B. Em hãy tập trung cho anh trước khi đến nhé.
C. Vì hàng xóm bật nhạc lớn nên tôi không thể tập trung
D. Anh nghĩ chúng ta nên tập trung vấn đề này như thế nào?

  III. 質問にお答えください。

(8)Hóa đơn 1.200.000đ được giảm giá bao nhiêu phần trăm?

【答え】→ Hóa đơn 1.200.000đ được giảm giá 20%.

(9)Nếu thanh toán vào ngày 30/9/2021 thì có được giảm giá không?

【答え】→ Không, nếu thanh toán vào ngày 30/9/2021 thì không được giảm giá.

(10)Có thể sử dụng phiếu giảm giá cùng với các chương trình khuyến mãi khác không?

【答え】→ Không, không thể sử dụng phiếu giảm giá với các chương trình khuyến mãi khác.