【Bản địa hóa = 地方化】

ベトナム市場での地方化戦略の一環として、マクドナルドは9月2日に(ベトナムの建国記念日)新メニューの「フォー味バーガー」を発売する予定です。

Thực hiện chiến lược bản địa hóa tại thị trường Việt Nam, McDonald’s sẽ ra mắt thực đơn mới “Burger vị Phở” trong ngày Quốc khánh Việt Nam ngày 2 tháng 9 tới đây.

# ベトナム語 日本語
1 chiến lược 戦略
2 bản địa hóa 地方化
3 thị trường 市場
4 thực đơn メニュー
5 ra mắt, mở bán 発売する
6 ngày Quốc khánh 建国記念日
7 vị, hương vị
8 hăm-bơ-gơ ハンバーガー