【thủ tục nhập cảnh = 入国手順】

早期経済回復に向けて、5月29日付けで、ベトナム政府が外国人専門家等の入国を許可しました。しかしながら、統一化された入国手順が整備されておらず、外国人専門家のベトナム入国はケースバイケースとなり、スムーズに進んでいないのが現状です。
そのような状況の中、6月4日に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)予防国家指導委員会は保健省に対し外国人専門家のベトナム入国を円滑化するための入国手順を策定・ガイダンスするよう指導しました。

Nhằm mục tiêu nhanh chóng khôi phục kinh tế, ngày 29 tháng 5 vừa qua, chính phủ Việt Namđã ban hành chủ trương cho phép các chuyên gia người nước ngoài,vv được nhập cảnh trở lại.Tuy nhiên,với hiện trạng các thủ tục nhập cảnh vẫn chữa được đồng bộ hóa, các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam vẫn đang được xử lý theo từng trường hợp, cũng như mắc phải nhiều vướng mắc trong thủ tục.
Trong hiện trạng đó, ngày 4 tháng 6, Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 đã chỉ đạo
Bộ Y tế đưa ra các quy định về thủ tục nhập cảnh và hướng dẫn rõ ràng nhằm giúp đỡ các chuyêngia nước ngoài thuận lợi hơn trong việc nhập cảnh.

本日の単語👇

# ベトナム語 日本語
1 chuyên gia 専門家
2 đồng bộ hóa 統一化する
3 tùy trường hợp, theo từng trường hợp ケースバイケース
4 trơn tru, không vướng mắc スムーズ, 円滑
5 hướng dẫn ガイダンスする