【cân nhắc , xem xét = 検討する】

日本政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて実施中の外国人の入国制限を巡り、
ベトナムが含まれた感染拡大予防対策に成功した計4か国について制限を緩和する
検討に入りました。
Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc việc nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh đang được áp dụng
do dịch bệnh Covid-19 đối với người nước ngoài đến từ 4 nước đã thành công trong
việc kiểm soát dịch Covid-19 trong đó có Việt Nam.

   本日の単語👇

# ベトナム語 日本語
1 chính phủ 政府
2 lệnh cấm nhập cảnh 入国制限
3 bao gồm 含む
4 thành công 成功する
5 nới lỏng 緩和する