【hãng hàng không giá rẻ=格安航空会社】

開催されたHR Asia Awards 2020にて「アジア地域におけるベスト職場TOP50」として選ばれしました。
HR Asia Awards 2020は、魅力的なポリシー、報酬や理想的な労働環境を持ち、定期的なトレーニングおよび開発プログラムを行う主要企業を称える賞です。

Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Công ty hàng không giá rẻ – Vietjet đã được bình chọn top 50 “Nơi làm việc Tốt nhất châu Á” năm 2020 tại lễ công bố giải thưởng do tạp chí HR Asia tổ chức.
HR Asia Awards 2020 là giải thưởng nhằm vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu có chính sách, chế độ đãi ngộ nhân sự hấp dẫn, môi trường làm việc lý tưởng và thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo & phát triển.

# ベトナム語 日本語
1 hãng hàng không giá rẻ 格安航空会社
2 tạp chí マガジン
3 nơi làm việc 職場
4 chọn, lựa chọn 選ぶ
5 hấp dẫn 魅力的な
6 chính sách ポリシー
7 chế độ đãi ngộ 報酬
8 môi trường làm việc 労働環境
9 định kỳ 定期的な
10 đào tạo トレーニング
11 phát minh, phát triển 開発する
12 chương trình プログラム
13 doanh nghiệp hàng đầu 主要企業
14 vinh danh, ca ngợi 称える