<回答>第35課~第38課の復習問題

(      )に入る最も適切なものを選びなさい。

問1

Vấn đề môi trường đã trở thành vấn đề(   ).  

 

A. tổ chức

B. toàn cầu

C. cá nhân

D. ý tưởng

問2

Hôm qua, công ty tôi đã tổ chức (      ) giới thiệu sản phẩm mới.

 

A. xây dựng

D. kinh doanh

C. sự kiện

D. phục hồi

問3

Lan: Chào chị. Tôi có hẹn với trưởng phòng Hùng.

Nhân viên lễ tân: Chào chị. (       ) chị đi theo tôi.

 

A. Xin

B. Vui lòng

C. Hãy

D. Xin mời

問4

Người Nhật Bản thường thích màu trầm nhưng người Việt Nam thường thích màu sắc(       ).

 

A. sặc sỡ

B. ào ào

C. gập ghềnh

D. lấp lánh

問5

Càng (       ) trời càng (       ).

 

A. tối/sáng

B. tối/lạnh

C. mưa/khô

D. nắng/mây

問6

Vì lạm phát nên vật giá (       ) đắt.

 

A. không thể không

B. càng ngày càng

C. càng mua càng

D. ngày xửa ngày xưa

問7

Vì bất cẩn nên tôi đã gửi nhầm tài liệu. (       ) tôi nên kiểm tra kỹ trước khi gửi.

 

A. Vì thế

B. Đáng lẽ

C. Đồng thời

D. Do

問8

Mười năm tương đương với một (     ) .

 

A. thập kỷ

B. thiên niên kỷ

C. thế kỷ

D. kỷ lục

問9

Người Việt (     ) mì ăn liền nhiều thứ 3 thế giới.

 

A. tiêu thụ

B. tiêu hao

C. tiêu chí

D. tiêu chuẩn

問10

Nếu tôi không nhầm thì cô ấy đã đến Việt Nam (    ) 5 năm.

 

A. vào

B. trước

C. cách đây

D. sau

問題へ戻る